Lëvizja NDRYSHE: Pyetje Publike drejtuar Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, z. Arbër Ademi

Tekstet shkollore me ofendime, nënçmime dhe diskriminime të tjera etnike paraqesin shkelje të rëndë të Ligjit për mbrojtje nga diskriminimi. Fakti që kjo bëhet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës gjithashtu nënkupton se kemi të bëjmë me diskriminim sistemor dhe kjo e bën situatën edhe më të rëndë sidomos kur ky dikaster menaxhohet nga kuadër shqiptar. Ndonëse ky diskriminim është evidentuar edhe tek raporti nga hulumtimi i bërë në vitin 2010 nga OSBE në bashkëpunim me Qendrën maqedonase për bashkëpunim ndërkombëtar (MCMS), kaluan plot 10 vite dhe akoma s’është ndërmarrrë asgjë nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.
Prandaj, Lëvizja NDRYSHE me të drejtë pyet Ministrin e Arsimit dhe Shkencës se si ka mundësi që nuk u nda asnjë milion nga mjetet finansiare (për përmirësim të teksteve) nga gjithësej 243.807.500 denarë të kontraktuara me kompaninë Arbëria Design përgjegjëse për shypjen e teksteve shkollore?
Lëvizja NDRYSHE kërkon (dhe inkurajon) nga Ministria që të angazhohet maksimalisht në përmirësimin e teksteve shkollore me atë të eliminimit të diskriminimit etnik ndaj shqiptarëve në RMV.

Lëvizja NDRYSHE