Lajm i rëndësishëm për arsimtarët dhe profesorët në Maqedoni, ja si do të përfundohen notat e nxënësve!

Nëse epidemia nuk lejon nxënësit të kthehen në klasa deri në fund të këtij viti, notat përfundimtare do të bazohen në notat që i kanë arritur nxënësit deri më 11 mars, kur është ndërpre mësimi, por edhe në bazë të aktivitetit të tyre gjatë mësimit online.
Edhe në shkollë fillore edhe në shkollë të mesme, arsimtarët do t’i shfrytëzojnë notat nga tremujori i parë, gjysmëvjetori dhe tremujori i tretë, për ta përfunduar notën në fund të vitit. Të gjitha notat gjatë gjendjes së jashtëzakonshme arsimtarët do t’i shënojnë në ditarin elektronik, ku do të përfshihet edhe suksesi i treguar i nxënësve gjatë procesit mësimor on-line.
Në Udhëzimin dedikuar arsimtarëve për mënyrën e vlerësimit të nxënësve në distancë, respektivisht nga shtëpia, që është publikuar në ueb faqen e Ministrisë, thuhet se planifikimi, organizimi dhe realizimi i mësimit gjatë mësimit në distancë duhet të përshtatet dhe të realizohet në mënyrë që do të mundësojë arritje të rezultateve të pritshme prej nxënësve në pajtim me programet mësimore, shkruan gazeta lajm.
“Arsimtarët e shkollave fillore dhe të mesme duhet ta adaptojnë praktikën e përditshme, të investojnë punë plotësuese, të bashkëpunojnë me kolegët, prindët dhe të ndërmarrin përgjegjësi për punën e tyre”, thuhet mes tjerash në këtë udhëzim.
Notat e tremujorit të tretë (përshkruese për nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e gjashtë dhe numerike për nxënës nga klasa e shtatë deri në klasën e nëntë), arsimtari i shkruan në Listën adekuate për evidencë, që është publikuar në ueb faqen e Byrosë për zhvillim të arsimit (www.bro.gov.mk).