Kush janë 900 personat me të ardhura vjetore mbi 80,000 euro në Maqedoni

Kush janë 900 shtetasit e Maqedonisë më të pasur, të ardhurat vjetore të të cilëve janë të paktën 81,000 euro, dhe shpesh më shumë, përcjell FLAKA.

Apo, kush janë njerëzit që nëse marrin mesataren e tyre, fitojnë mbi 227,000 euro në vit?

Sipas disa studimeve, pabarazia e të ardhurave në vend nuk është aq e madhe në mesin e pjesës tjetër të popullatës, me përjashtim të atyre 0.1 përqind, ose rreth 900 qytetarëve, me të ardhura vjetore që tejkalojnë së paku 81.300 EUR të paktën, dhe mesatarisht mbi 227,000 EUR.

Nëse shikoni indeksin e Gini në vend, sipas të dhënave më të fundit, ai është 31.9, që tregon se ne nuk kemi pabarazi dukshëm më të madhe se disa vende evropiane, për shembull Gjermania.

“Ose, të ngjashme me koeficientët tanë Gini kanë Greqia, Portugalia, Gjermania dhe mesatarja e vendeve të Bashkimit Evropian. Për shembull, Suedia dhe Danimarka kanë një koeficient Gini prej 28, i cili nuk është dukshëm më i ulët se i yni. Kjo do të thotë që Republika e Maqedonisë nuk ka pabarazi kaq të madhe të të ardhurave për të cilën flitet”, thotë profesori universitar Marjan Petreski, i cili ka përgatitur një prezantim mbi treguesit për nevojat e UNDP.

Të dhënat tregojnë gjithashtu se klasa e mesme e vendit po rritet, ose me 47.5 përqind, në 55.7 përqind, që është kur klasa e mesme po zvogëlohet në shumë vende të botës. Arsyet për këtë qëndrojnë në faktin se në dekadën e fundit politikat janë përqendruar kryesisht në më të varfërit, siç është rritja e ndihmës sociale, rritja ad hoc e pensioneve, futja dhe ngritja e pagës minimale, si dhe subvencionet bujqësore, të cilat edhe pse jo me të tilla qëllime, ata kishin një përbërës të fortë shoqëror.

Edhe nëse shikoni 20 përqind më të pasur në vend, do të shihni se nuk ka ndonjë ndryshim të madh midis tyre dhe pjesës tjetër të popullsisë. Praktikisht nuk ka probleme të mëdha derisa të arrijmë në ato 0,1 përqind të më të pasurve në vend.

Sipas tij, nëse ne përjashtojmë këta 900 njerëz, atëherë nuk ka pabarazi të madhe midis të gjithë të tjerëve në vend. “Prandaj, pyetja është nëse gabojmë që pabarazia e të ardhurave është kaq e lartë”, thotë Petreski.

Dhe vendi renditet në vendin e 82-të në Listën Botërore të Zhvillimit Njerëzor të UNDP-së, raportin më të fundit të organizatës. Ai tregon nëse vendi ka zhvillim njerëzor shumë të lartë, të lartë, të mesëm ose të ulët, bazuar në faktorë të tillë si PBB për frymë, jetëgjatësia, arsimi dhe shëndeti. Me këtë pozicion, ne jemi prapa pothuajse të gjitha vendeve të rajonit.

Para nesh janë Sllovenia, e cila është në vendin e 24-të, Greqia në vendin e 32-të, dhe Bullgaria dhe Mali i Zi, që ndajnë vendin e 52-të. Këto vende janë në grupin e vendeve me zhvillim shumë të lartë njerëzor, që do të thotë se ne jemi një kategori më poshtë, nga gjithsej katër. Sipas indeksit, ne jemi gjithashtu edhe pas Serbisë, e cila zë pozitën e 63-të, Shqipëria, e cila është në pozitën e 69-të, dhe madje edhe përpara Bosnje-Hercegovinës, e cila është në pozitën e 75-të.