Kufijtë e një referendumi

Ali Hertica

Opinionet mbi instrumentet e demokracisë së drejtpërdrejtë, dhe referendume në veçanti, ndryshojnë shumë: ithtarët argumentojnë se referendumet janë mënyra më e mirë – dhe ndoshta e vetmja – për t’u marrë me qeverisjen me shumë shtresa dhe proceset e pretenduara të vendimmarrjes së pakontrollueshme në nivelin kombëtar dhe evropian, për të luftuar një deficit në rritje të demokracisë. Kundërshtarët argumentojnë se referendumet janë një kartë e rrezikshme politike sepse, e kombinuar me qeverisjen e demokracisë përfaqësuese, ato mund të çojnë në rezultate paradoksale, të prishin rendin politik dhe janë lehtësisht të ndjeshme ndaj abuzimeve dhe demagogjive.Referendumi u ofron votuesve mundësinë për të ndërhyrë në demokracinë përfaqësuese, sepse me një referendum ata që këshillohen janë në gjendje të prishin në mënyrë aktive sistemin qeverisës administrativ dhe politik, të përbërë nga elita politike. Bërja e një referendumi të mundshëm tregon nga njëra anë se sistemi politik është zhvilluar në mënyrë të tillë që të guxojë të marrë ‘provën’ e një referendumi. Nga ana tjetër, thirrja për demokraci më të drejtpërdrejtë është një pjesë integrale e repertorit të populistëve dhe demagogëve që duan të shesin një zgjidhje të thjeshtë për problemet komplekse. Për më tepër, jo të gjitha pyetjet (politike) janë njësoj të përshtatshme për një referendum. Mbi të gjitha, kjo kërkon një pyetje të qartë po-jo me informacion të mjaftueshëm për t’iu përgjigjur qytetarit.

Në parim, nuk ka asgjë kundër kësaj, me kusht që të plotësohen një numër kushtesh: referendume që vënë në dyshim të drejtat e njeriut të garantuara ndërkombëtarisht nuk duhet të lejohen. Lënda duhet të jetë gjithashtu shumë konkrete dhe jo e hapur për interpretim dhe dezinformim. Nëse qytetari nuk mund të vlerësojë siç duhet pasojat e një ‘po’ – ose ‘jo’ – ekziston një rrezik i madh që konsideratat dytësore të ndikojnë në rezultatin, siç është popullariteti i qeverisë aktuale, në vend të vetë subjektit. Për shembull, nuk ishte e vështirë për njerëzit skocezë të kuptonin se çfarë do të thoshte pavarësia – edhe nëse askush nuk e dinte ose e dinte se cilat do të ishin pasojat ekonomike dhe sociale afatgjata – ndërsa futja e një kushtetute evropiane, me gjithë shpjegimet dhe ishte një temë shumë abstrakte.