Krejt çka pritet të ndodhë në seancën e 11 shkurtit ndaj krerëve të UÇK-së në Speciale

Seanca e paraparë të mbahet të enjten e javës së ardhshme do të jetë konferencë statutore mbi ecurinë e çështjes, shkruan lajmi.net.

E në lidhje me këtë seancë, janë disa çështje që do shtrohen.
Gjatë seancës, gjyqtari i procedurës paraprake do të kërkojë nga palët për përditësime, nëse ka, në çështjet e pazgjidhura nga Konferenca e Dytë e Statusit, dhe ato me shkrim dhe me gojë si dhe parashtresat që ata kanë bërë mbi to.

Konkretisht dhe përveç kësaj, gjyqtari i procedurës paraprake do të kërkojë përditësime për çështjet vijuese, në sekuencën e përcaktuar si më poshtë:

Çfarë progresi është bërë në zbulimin e materialit dëshmues nga Prokuroria e Specializuar, në veçanti:

Në lidhje me materialin e Rregullës 102 (1) (a), qoftë nëse zbulimi dhe detyrimet në lidhje me këtë material janë përmbushur; dhe

a.sa i përket materialit të Rregullës 102 (1) (b) materiali mbetet për t’u zbuluar dhe nëse Prokuroria e Specializuar parashikon paraqitjen e kërkesave për masa mbrojtëse për materialin e Rregullit 102 (1) (b) deri më 5 mars 2021;

b. Nëse mbeten prova shfajësuese në kujdestari, kontrollin e Prokurorisë ose njohuritë aktuale që duhet t’i zbulohen Mbrojtjes, në përputhje me Rregulloren 103 të Rregullave, dhe nëse, para zbulimit të tij, ky material kërkon një vendim gjyqësor për masat mbrojtëse; dhe

c .Nëse Palët po përballen ose parashikojnë ndonjë vështirësi në lidhje me procesin e zbulimit, në veçanti në lidhje me materialin e Rregullës 107.

d.Nëse Regjistri mund të sigurojë një vlerësim se kur bëhet përkthimi i Skicës sipas Rregullit 86 (3) (b) të; dhe

e.Nëse përkthimet e tilla mund të sigurohen në mënyrë të përsëritur gjatë përkthimit të një pjese të skicës e cila është përfunduar.

Nëse është bërë ndonjë përparim i mëtejshëm, ndër të tjera, në arritjen marrëveshje për Rregulloren 109 (c) në lidhje me:

Formatin e tabelës;

Nivelin e kategorizimit të materialit të zbuluar, përfshirë duke e bërë kolonën ‘Referenca Specifike’ opsionale për palën zbuluese;

Me çfarë materiali të zbuluar ka të bëjë grafiku, në veçanti nëse lidhet vetëm me materialin e Rregullit 102 (1) (b) ose material tjetër;

Frekuenca në të cilën është siguruar grafiku, për shembull 15 ditë nga depozitimi i ndonjë përmbledhje paragjyqësore; dhe përveç kësaj,

Kategorizimi në fushat e meta të dhënave në Rrjedhën e Punës Ligjore me në lidhje me secilin artikull të zbuluar, veçanërisht nëse është i tillë kategoritë duhet të pasqyrohen rregullën 109 (c) të rregullave ose nëse nënkategoritë shtesë duhet të përfshihen; dhe

Çfarë ndikimi do të kishte secili propozim i Mbrojtjes, në lidhje me Rregullën 109 (c) në grafik, si dhe çfarë ndikimi kanë në afatet e zbulimit të Prokurorisë dhe në vlerësimin e Prokurorisë se kur do të jetë në gjendje të paraqesë raportin e tij paragjyqësor?

Hetimet e Prokurorisë dhe hapat e ardhshëm:

Nëse Prokuroria mund të azhurnojë më tej datën e parashikuar të përfundimit përhapat e pazgjidhura hetimore; dhe

Nëse vlerësimi i Prokurorisë (korrik 2021) se kur do të jetë në gjendje të paraqesë materialin e tij paraprak të shkurtër dhe të lidhur në përputhje me Rregulloren 95 (4) (a) – (c) të Rregullave akoma qëndron, në dritën e Vendimit të Masave Mbrojtëse dhe zbulimit në bazë të kalendarit të përcaktuar në Vendimin Kornizë për Zbulimin.

Hetimet e mbrojtjes dhe hapat e ardhshëm:

Nëse, bazuar në vlerësimet e Prokurorisë për zbulimin e vazhdueshëm të provave (planifikuar të vazhdojë deri në korrik 2021), Mbrojtja mund të sigurojë më shumë informacion mbi statusin e hetimeve të tij;

Në mënyrë të ngjashme, nëse Mbrojtja mund të ofrojë më shumë informacion për ndonjë qëllim për të bërë kërkesa në lidhje me mundësitë unike të hetimit, në përputhje me rregullën 99 (1) të rregullores; dhe

Nëse Mbrojtja mund të ofrojë më shumë informacion në lidhje me ndonjë qëllim për të dhënë njoftimin e një alibie ose arsyet për përjashtimin e përgjegjësisë, në përputhje me Rregullat 95 (5) e Rregullave, dhe çdo zbulim shoqërues, në përputhje me Rregullën 104 (1) dhe (2) të Rregullave.

Kësisoj, gjyqtari i ka caktuar afat Prokurorisë së Specializuar që deri të hënën të paraqes parashtresat e saja me shkrim, teksa për ta bërë një gjë të tillë, gjyqtari i ka dhënë afat mbrojtjes deri të mërkurën.