Klinika e Fëmijëve ndalon rreptësisht te gjitha vizitat tek pacientet

Klinika e Fëmijëve ne Shkup ndalon rreptësisht te gjitha vizitat tek pacientet si dhe vizitat mjekësore pa rekomandim te mjekut ame. Masa këto për parandalimin e virusit Korona.