Karantinën shtetërore e kanë lëshuar edhe 198 qytetarë

Për 24 orët e fundit me Vendim të Inspektoratit shtetëror për sanitari dhe shëndetësi në izolim janë vendosur 65 qytetarë prej të cilëve 40 në Kumanovë, 24 në Shtip dhe 1 në Strumicë, kurse me Deklaratë në vetëizolim janë futur 82 qytetarë, prej të cilave 29 në Ohër, 25 në Kumanovë, 13 në Tetovë, 8 në Shtip, 5 në Veles, 1 në Manastir dhe 1 në Strumicë.
Karantinën shtetërore e kanë lëshuar edhe 198 qytetarë.