In Memoriam Prof. Dr. Nazmi Maliqi

Shkruan: Prof. Dr. Osman Kadriu

Nga një sëmundje e rëndë ndahet nga jeta Prof.Dr. Nazmi Maliqi, me atributet e një intelektuali të rrallë në shoqërinë tonë dhe më gjerë.

Për personalitetin dhe veprën e profesor Nazmiut mund dhe duhet të flitet shumë. Veçojmë dy nivele të rëndësishme, atë shkencor dhe atë shoqëror.

Sa i përket aspektit shkencor, profesor Nazmiu i përket plejadës së parë intelektualo-shqiptare në vendin tonë me thirrje shkencore (akademike) dhe atë universitare i cili u inkuadrua në mbarëvajtjen e arsimit sipëror në gjuhën shqipe. Ka qenë i angazhuar, si profesor universitar, në më shumë universitete në vend dhe jashtë, duke përfshirë edhe universitete konkrete në Kosovë.

Si profesor universitar, prof. Nazmiu në veçanti ka dhënë kontribut shkencor në Universitetin “FON” në Shkup, në të cilin ngeli deri në fund të karrierës së punës. Si punonjës shkencor ka qenë i dalluar në botimin e veprave nga fusha e shkencave politike, sociologjike; të së drejtës ndërkombëtare publike; sigurisë dhe mbrojtjes, etj. Në veçanti vlerësohen artikujt – njësitë bibliografike shkencore të tij të botuara në vendin tonë dhe më gjerë. Prej revistave shkencore veçojmë revistën “Vizione”, në të cilën ishte udhëheqës, redaktor dhe kryeredaktor i saj.

Profesor Nazmiu, si pedagog ka pasur qëndrim pedagogjik dhe profesional me studentët. Ka pasur qëndrim kolegial dhe profesional me të gjithë të inkuadruarit në universitet. I çmonte dhe i respektonte të gjithë. Nga të gjithë ishte i respektuar.

Përveç profesurës, profesori i nderuar ka ushtruar edhe poste udhëheqëse në universitet. Në dy mandate ka qenë dekan i Fakultetit të Shkencave Politike, prorektor në universitet dhe senator i tij.

Në të gjitha veprimet dhe me sjelljen e tij, profesori Nazmi, manifestonte një shkallë të lartë të kulturës, një shkallë të lartë të një intelektuali të vërtetë. Ka qenë dhe do të mbetet personalitet me vlera të larta morale.

Në fushën e marrëdhënieve shoqërore, profesori ka ushtruar edhe funksione publike në pushtetin legjislativ dhe në pushtetin ekzekutiv. Në periudhë konkrete kohore ka qenë deputet në Kuvendin e Republikës. Në pushtetin ekzekutiv ka ushtruar poste – funksione zëvendësministër i Mbrojtjes. Funksionet shtetërore i ka ushtruar me kompetencë, përgjegjësi dhe në veçanti me ndershmëri. Rezultatet e arritura në zhvillimin e marrëdhënieve shoqërore të profesorit janë të njohura për opinionin e gjerë.

Duke e vlerësuar kontributin e profesorit në shkencë, kontributin e tij në zhvillimin e marrëdhënieve shoqërore, profesori e fiton atributin që të jetë i dashur në familjen e tij, të cilën e ka dashur shumë; të jetë i çmuar në shoqëri; e në veçanti të jetë i çmuar dhe i respektuar në botën akademike dhe jo vetëm nga ajo.

Nga mbledhja komemorative në “FON”
25.09.2023