Gjykata e Apelit në Shtip me vetëm katër gjykatës

Situata në gjykatën më të lartë të rajoneve lindore dhe juglindore të Maqedonisë ka tërhequr vëmendjen e autoriteteve dhe publikut për shkak të mungesës së gjyqtarëve. Me vetëm katër gjyqtarë që punojnë, duke përfshirë një gjyqtar që trajton një numër të madh të rasteve civile, situata është bërë kritike.

“Është e vërtetë që aktualisht kemi pesë gjyqtarë në listë, por më duhet të them që një nga kolegët e mi është në pushim mjekësor afatgjatë dhe tani janë katër gjyqtarë, bashkë me presidentin, pra me mua. Mendoj se ky problem është më se alarmant, duke pasur parasysh se numri i rasteve është vazhdimisht në rritje dhe ne nuk mund t’i përgjigjemi fizikisht numrit të rasteve që vijnë fjalë për fjalë çdo ditë dhe jemi të kufizuar në një farë mënyre që të punojmë vetëm në rastet urgjente, të cilat nuk tolerohet vonesa si në departamentin civil ashtu edhe në atë penal”, thotë Delev.

 

Gjithashtu, Delev ka shprehur shqetësimin e tij për mungesën e besimit të qytetarëve në sistemin gjyqësor dhe është përpjekur të adresojë këtë problem duke premtuar një angazhim të vazhdueshëm për përmirësimin e punës së gjykatës. Duke përfshirë plane për pajisjen e një sallë gjyqi me teknologji të avancuar, ai synon të thellojë transparencën dhe efikasitetin e sistemit gjyqësor, duke ndihmuar në rikthimin e besimit të humbur të qytetarëve në drejtësi.

Është e rëndësishme që përpjekjet për të plotësuar pozitat e zbrazëta dhe për të përmirësuar infrastrukturën e gjykatës të vazhdojnë me intensitet, për të siguruar që drejtësia të shpërndahet në mënyrë efikase dhe të drejtë për të gjithë qytetarët. Përtej kësaj, është gjithashtu thelbësore që gjykatat të kenë mbështetjen e nevojshme për të punuar në kushte të përshtatshme dhe për të përmbushur detyrat e tyre me profesionalizëm dhe integritet.