Filipçe: Tek 1% prej rasteve ripërsëritet procesi i testimit

Ministri i Shëndetësisë duke iu përgjigjur pyetjes së televizionit Alsat tha se prej të gjitha testeve të realizuara vetëm 1% janë realizuar duke e ripërsëritur procesin e testimit, kryesisht për shkak të lëshimeve eventuale teknike.

Alsat: Në Maqedoni janë bërë mbi 10.000 testime, por ka raste kur qytetarët janë testuar për herë të dytë ose për herë të tretë, pse nuk bëni statistikë për atë se jo sa teste por sa qytetarë janë testuar në secilin qytet?

“Në Maqedoni janë bërë mbi 10.000 testime, por ka raste kur qytetarët janë testuar për herë të dytë ose për herë të tretë, “Numri i testeve të përsëritura është shumë i vogël dhe kjo nuk ndikon ndjeshëm në numrin e përgjithshëm. Ne kemi bërë edhe një analizë të tillë dhe më pak se një për qind është numri i atyre testimeve që edhe me indikacion është dashur të përsëriten për shkak se në teknologjinë e relizimit të testeve.. do të thotë ka indikacion kur duhet të përsëritet testi. Ky është shmë numër i vogël, nuk e ndryshon gjendjen e përgjithshme”, tha Filipçe.