Fatmir Iseni drejtor në Inspektoratin e Gjuhëve, Buran Sulejmani zv.drejtor në DSIK

Në mbledhjen e rregullt të 174-të të Qeverisë gjatë ditës së sotme, Fatmir Iseni u emërua drejtor i Inspektoratit te Gjuhëve, ndërsa Buran Sulejmani u emërua zëvendësdrejtor në Drejtorinë për Sigurinë e Informatave të Klasifikuara (DSIK).