Drejtori nga Kumanova për një vit e rriti përfaqësimin e shqiptarëve në Radiodifuzion nga 9 në 23 për qind

Admirim Haliti nga radhët e partisë Alternativa para një viti ka marë postin drejtor te Radiodifuzioni Nacional dhe ka bë reformë të vërtetë në këtë institucion. Para nj viti përfaqësimi i shqiptarëve me vendime pune në këtë institucion ka qenë vetëm 9 për qind, kurse tani është rritur në 23 për qind. Rritje edhe më e madhe është shënuar tek postet udhëheqëse.

“Për një vit si ndryshoi përfaqësimi i Shqiptareve tek Radiodifuzioni Nacional për punësime me vendim: (1) Nga numri total – para një viti kemi pasur 9%, tani kemi 23%. (2) Ne vende udhëheqëse — para një viti kemi pasur 10%, tani kemi 50% #PerfaqesimiAdekuat
(Sqarim i grafikonit: si ka qene para një viti — me ngjyre te kaltër, si është tash — me ngjyre te kuqe)”, ka sqaruar Aliti.