De Lanoj: Banka Popullore veproi drejtë me marrjen e licencës ndaj bankës “Eurostandard”

Marrja e licencës së Bankës “Eurostandard” tregon se Banka Popullore është e gatshme të ndërmarrë aktivitete mbikëqyrëse korrigjuese në kohë për të siguruar stabilitetin e përgjithshëm të sistemit financiar, konsideron drejtorit Ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN), Antoni de Lanoj.

De Lanoj, i cili është anëtar i Bordit Ekzekutiv të FMN-së dhe është përgjegjës për Maqedoninë e Veriut, në takim me ekipet e Bankës Popullore dhe Ministrisë së Financave të mbajtur në korniza të takimeve vjetore të FMN-së dhe Bankës Botërore duke u përqendruar në situatën në sistemin bankar, vlerësoi se Banka Popullore është institucion profesional dhe i pavarur i cili zbaton standardet më të larta ndërkombëtare dhe praktikat më të mira ndërkombëtare në vendimmarrje.
– Advertisement –

Duke shprehur mbështetje për veprimet e Bankës Popullore, De Lanoj gjithashtu iu referua disa prej deklaratave dhe ngjarjeve pas mbylljes së Bankës “Eurostandard”.

“Përpjekjet për të politizuar veprimtaritë dhe vendimet e Bankës Popullore janë rrezik për të rrezikuar pavarësinë e Bankës Popullore. Përvoja ndërkombëtare ka treguar se pa pavarësi, bankat qendrore përmbahen nga marrja e vendimeve të vështira, por të domosdoshme, të cilat në fund të fundit rrezikojnë stabilitetin e sistemit të përgjithshëm financiar dhe mund të çojnë në humbje shumë më të mëdha për shoqërinë sesa kur ndërmerren veprimet e nevojshme korrigjuese mbikëqyrëse në kohën e duhur”, tha De Lanoj.

Gjithashtu, siç kumtoi Banka Popullore, ai shpreh keqardhje për deklaratat publike spekulative dhe të pasakta të bëra nga disa palë të interesuara në lidhje me sistemin bankar dhe Bankën Popullore.

De Lanoj argumenton se deklarata të tilla mund të kenë efekte serioze të dëmshme dhe u bëri thirrje të gjithë palëve të interesuara të përmbahen nga sjelljet e papërgjegjshme që mund të rrezikojnë stabilitetin e sistemit financiar, veçanërisht në kohë krizash globale dhe në kohë kur FMN-ja po vlerëson së në Maqedoninë e Veriut sistemi financiar në tërësi është i qëndrueshëm.

Ai theksoi se efektet e kërkesave rregullatore që Banka Popullore i ka përforcuar në vitet e fundit në përputhje me standardet më të fundit ndërkombëtare dhe praktikat më të mira globale, shihen përmes të dhënave më të fundit që tregojnë se sistemi bankar është rezistent ndaj goditjeve.

De Lanoj theksoi se bankat në Maqedoninë e Veriut aktualisht janë kapitalizuar mirë, të matura nga mjaftueshmëria e kapitalit të sistemit, e cila është më shumë se dyfishi i kërkesave minimale rregullatore në përputhje me standardet e pranuara globalisht të Bazel III. Sipas drejtorit Ekzekutiv të FMN-së, sektor i qëndrueshëm bankar do të jetë bazë e fortë për rritjen ekonomike në periudhën pas krizës.

Në takim, siç thuhet në kumtesë, u vlerësua gjithashtu se në kushtet e nivelit adekuat të rezervave të huaja dhe presioneve të kufizuara të inflacionit, Banka Popullore në mënyrë efektive përdor hapësirën e saj për të zbatuar masa që mbështesin ekonominë gjatë kohës së krizës së kovidit. U theksua se si rregullator dhe mbikëqyrës i sistemit bankar, Banka Popullore ka marrë masa që nga fillimi i krizës së kovidit për të lehtësuar barrën financiare për kompanitë dhe familjet, duke ruajtur stabilitetin e sistemit.

De Lanoj diskutoi gjithashtu sfidat për ekonominë në periudhën e ardhshme. Ai theksoi se FMN-ja do të vazhdojë të sigurojë mbështetje për anëtarësimin e saj në këto kohë të vështira, shtoi në kumtesë Banka Popullore./MIA