Çfarë shkruante shtypi i kohës në prag të shpalljes së Iliridës më 7 Prill 1992

Vebi Xhemaili

– Referendumi i popullit shqiptar ishte kundërpërgjigje ndaj të gjitha vendimeve të njëanshme të faktorit politik maqedonas, të cilët anashkaluan skajshmërisht interesat kombëtarë të shqiptarëve të Iliridës në IRJM. Referendumi u mbajt më 11 e 12 janar 1992 dhe doli me sukses. Udhëheqësit e PPD në krye me Nevzat Halilin.
Më 7 prill të vitit 1992, Kryesia e PPD, përgaditi Shpalljen e Iliridës, pasi doli me sukses RFERENDUMI i mbajtur më 11-12 janar 1992. Kryesia e PPD, vendosi të Shpallë ILIRIDËN, për të shprehur vullnetin e lirë të popullit shqiptarë në Maqedoni. Pasi nga gjithsej 383.539 votues: Pro LIRIDËS, votuan 360.928-(99.9%): 57 kundër,dhe 307 vota të pavlefshme.
-SHTIPI I KOHËS PËR ILIRIDËN:
− “SHIPTARËT E ËNDROJNË ILIRIDËN:” Albanci sanjaju Iliridu, ”NIN”, 20.11.1992
– Ilirida”-novo prokletstvo, ”Dnevnik”, 9.4.1992
− Ilirida- zla krv, ”N. Makedonija”, 11.4.1992
− Referendum na albancite vo Makedonija, ”Borba”, 7.1.1992
− Blanko referendum bez presedan, ”Vecer”, 7.1.1992
− Moguq rat Albanaca i Makedonaca?, ”Profil”, Vienë e transmeton “Politika”, 28.3.1992 dhe “N. Makedonija”, 3.4.1992
− Ilirida – republika e tretë shqiptare në Ballkan, ”Zëri”, 4.4.1992
− Dvoglaviot orel nad polovina Makedonija, ”N. Makedonija”, 7.4.1992
− Bidete racionalni vo baranjata zashto ne vodite vo ambis!, ”N. Makedonija”, 20.4.1992
– “Ç’je duke bërë kryesi e PPD-së?, ”Flaka”, 7.2.1992
− PPD-ja njofton faktorët botëror: Asgjë s’është plotësuar nga dokumenti i Keringtonit, ”Flaka”, 13.3.1992
− PD-ja për pranimin e Maqedonisë: Maqedonia nuk i plotëson kushtet, ”Flaka”, 13.3.1992
− Uslovuvanjeto kako pravilo na odnesuvanje, ”N. Makedonija”, 8.4.1992
− Bisedë me M. Eminin: Avtonomijata ne znaci otcepuvanje od Makedonija, ”N. Makedonija”, 25.10.1992
− Albanci sanjaju Iliridu, ”NIN”, 20.11.1992
–Albanci trazhe cijepenje Makedonije, ”Gardijan” i Londrës, e transmeton, ”Pobjeda”, 18.11.1992
− URIME 7 PRILLI DITA E ILIRIDËS,
− URIME-nga Prof. Dr. Vebi Xhemaili, Kryetar i Komisionit të ILIRIDËS, Për Caktimin e Kufijve.
− 7 Prill-2021, Tetovë,