Avokati Dauti: Nga data 4 dhjetor nuk kam pranuar procesverbale për rastin TNT, vetëm pse kam kërkuar të jenë në gjuhën shqipe

Avokati Merxhan Dauti në një komunikatë për media sqaron pozicionin e tij në lidhje me lëndën TNT. Ai thotë se dikush dëshiron që kjo lëndë sa më shpejtë të merr epilog përfundimtar. Sipas tij në rastin e TNT nga data 4/12/2019 nuk ka marrë ende procesverbal aspak, vetëm pse ka kërkuar që i njejti t’i dorëzohet në gjuhën shqipe.

Ja dhe komunikata e plotë:

Të nderuar të gjithë,

Shtrohet pyetja pse kaq shumë pluhur është ngritur rreth çështjes “TNT” këto ditë dhe pse i gjithë opinioni është ngritur në këmbë. Përgjigja është e qartë për shkak të fuqive të dyfishta të gjyqësorit nga pozita e fuqiës.

Gjithmonë ka zhgënjim kur fuqit janë përdorur për t’i bërë padrejtësi dikujt. Një reflektim i shkurtër i pretendimit tim, dhe unë do të shfrytëzoj këtë mundësi për të apeluar edhe një herë në Këshillin Gjyqësor si instanca më e lartë për t’u kujdesur për sundimin e ligjit në Republikën e Maqedonisë Veriut të ndërrpres nyjën gardiane me një vendim.

Shembulli më eklatant kur kemi thikë me dy teha në Gjykatën Penale të Shkupit janë zhvillimet e fundit me ish gjyqtarët porotë Sllavica Shandovska dhe Liljana Ivanovska Kocovska. Arsyeja e vetme për trajtimin e ndryshëm është se dikush ka një interes të lartë për të përfunduar sa më shpejt rastin “TNT”. Përkatësisht, të dy ish-gjyqtarët porotë emërohen në të njëjtën ditë dhe në mënyrë analoge në të njëjtën ditë, mandati i tyre mbaron. Kryetari i gjykatës, për shkak të mbarrimit të mandatit katër vjeçar, ka përcaktuar që Slavica Shandovska nuk është më pjesë e Trupit gjykues në çështjen e Laskarci, ndërsa përpiqet të gjejë justifikime të paligjshme që jurinë TNT të vazhdojë të jetë anëtar i Trupit gjykues, dhe në kundërshtim me ligjin u kërkua të zgjasë “provizionin” i mandatit të saj i cili nuk ekziston në asnjë ligj.

Në çështjet gjyqësore “Erazmo” dhe “Tortura” Kryetari Xholev nuk u “kujdes” që juria (porotë) t’u jepnin mbrojtje dhe për shkak të mbrojtjes të tërhiqnin deklaratat dhe dorëheqjet e tyre, por ai bëri për “TNT” sepse, siç tha ai vetë, ky objekt ishte me interes të madh dhe e krahasoi atë edhe me të ashtuquajturat bomba. Cuditërisht, çështja Erazmo nuk arriti as në shtatë ditët e fundit për të marrë një aktgjykim dhe më pas juria të shkojë në Gjermani, duke ngritur pyetje se si kryetari Xholev dhe të gjithë së bashku u pajtuan të përfundonin rastin TNT deri më 27 janar të vitit 2020.

Në vendin tonë nuk ka asnjë problem me përdorimin e gjuhës shqipe sipas ligjit dhe Kushtetutës, në Tetovë, Gostivar dhe gjykatat e tjera për çdo rast dhe nëse ndonjë palë e kërkon atë pa ndonjë problem, lejohet dhe zbatohet përdorimi i gjuhës shqipe. Sidoqoftë, kur kërkova që kjo të bëhej në Gjykatën Themelore Penale në Shkup, procedura e sanksionimit filloi menjëherë nga trupi gjykues dhe gjykata e interpretoi atë si qëllimin tim për të vonuar procedurat.

Në të gjitha procedurat në të cilat unë marr pjesë si mbrojtës, marr procesverbalin e seancave dëgjimore siç parashikohet me ligj menjëherë ose më së voni brenda jo më shumë se 3 ditë dhe në rastin e TNT nga 4/12/2019 nuk kam marrë ende procesverbal aspak. Dhe këtu përsëri gjykata më akuzon mua për zvarritjen e procedurave, thjesht duke kërkuar procesverbalin në një gjuhë të lejuar me Ligj dhe Kushtetutë.

Në të gjitha procedurat në të cilat kam marrë pjesë, përfshirë edhe në Gjykatën Themelore Penale, nëse nuk kam marrë thirrje të seancaës të duhur ose për shkaqe të arsyeshme nuk mund të marr pjesë në seancë, ajo është anuluarë me automatizëm, por kjo nuk është rasti në çështjen TNT. Megjithëse më shumë se gjysma e seancave të anuluara janë faji i gjykatës dhe prokurorisë, vazhdimisht na ka theksuar se kjo është një nga arsyet e fillimit të procedurave disiplinore ndaj meje që mbrojtja anulon seancat.

Të nderuar,

Nuk ka nevojë që zyrtarët e huaj të na thonë se gjyqësori ynë është në kaos dhe se janë të nevojshme reforma thelëbsore. Në radhë të parë, reforma duhet të fillohet nga të gjithë ne të përfshirë në procedurë dhe prandaj pres që kjo çështje të njihet publikisht si “TNT” përmes procedurave të ardhshme juridike nga Kryetari i trupit gjykues, që do të jetë fillimi i reformave madhore në gjyqësorin maqedonas.