“Alkaloid”: Në treg ka produkte që janë falsifikime të dezinfektuesve tanë

SHA “Alkaloid” Shkup tregoi se në treg ka produkte të janë falsifikime të dezinfektuesve që i prodhojnë – Ecosal® dhe Dezintal®, ndërsa të cilat janë edhe njëherit markat e tyre mbrojtëse tregtare, përcjell GazetaExpress nga In7.

Nga kompania apelojnë konsumatorët të kenë kujdes gjatë blerjes, sepse produktet e faksifikuara nuk i plotësojnë standardet për cilësi, me ç’rast mund të vjen deri te efektet anësore mbi sigurinë dhe shëndetësin e blerësve. Gjithashtu, efikasiteti i këtyre produkteve vihet në dyshim, të cilat në situatën momentale kanë vlerë të rëndësishme.

Për t’u ndihmuar blerësve t’i njohin produktet origjinale Ecosal® Forte dhe Dezintal® të prodhuara nga “Alkaloid”, për cilësinë dhe sigurinë e të cilave garantojnë, nga kompania tregojnë për detajet që mund të vërehen në vetë paketimin e produktit:

Në etiketa gjithomë qëndron llogoja e “Alkaloid” si dhe llogoja e Ecosal® dhe i Dezintal®, të cilat garantojnë për preardhjen origjinale të prodhuesit për masat e ndërmarra të regjistrimit të tyre, në pajtim me rregulloret e zbatueshme, si prodhues gjithmonë është emëruar “Alkaloid” SHA Shkup, që nënkupton se produktet prodhohen dhe mbushen në kushte të kontrolluara të prodhimtarisë, produkti Ecosal® Forte prodhohet në paketim prej 500 ml, me vulosje të përshtatur me llojin e produktit – antiseptik, kundër paketimit të falsifikuar prej 1000 ml, që deri tani e tillë nuk është plasuar në tregun e “Alkaloid”, prodhuesit vijnë me udhëzime përkatëse për përdorim, për të cilën mund të garantojmë vetëm nëse janë prodhuar dhe paketuar në fabrikën e “Alkaloid” SHA Shkup.