87 veta në 6 dhoma! Të burgosurit në burgun e Tetovës në kohë pandemie!

Gjyla Çeliku
87 veta në 6 dhoma dhe përjetojnë vdekje për së gjalli!
Nese janë të dënuar, duhet të vuajnë dënimin, por jo higjienën dhe pandeminë!
As trajtime mjekësore nuk kanë të burgosurit me sëmundje kronike, as terapia. Boki ku është? Katica? Jankullovska? Gruevski?
Zoran Zaev si jeni? Këto janë masat urgjente ndaj pandemisë? Ju të BDI-së si jeni? U pëlqen fotografia?