Takime intensive të kryetarit të Forumit Rinor të AlternAtivA-s, Afan Elezi

Alternativa e Afrim Gashit vazhdon me takimet e saja intensive në teren. Kohëve të fundit Forumi Rinor – Alternativa i ka intensifikuar takimet e veta me strukturat partiake dhe rinistët partiakë, duke i mobilizuar kështu gjitha degët në aktivizmin rinor për zgjedhjet e 12 prillit.
Deri më tani të rinjtë e AlternAtivA-s kanë realizuar takime me aktivistët e rij të Çairit, Gazibabës, Butelit, Bogovinës, Bërvenicës, Tetovës, Kërçovës dhe Shuto Orizares.
Të gjitha këto takime kanë qenë në frymë të debateve për aktivizimin politik të rinisë shqiptare në vend.