Shteti jep 20 mijë euro për të rrinjë deri në moshën 40 vjeçare

Agjencioni për ndihma financiare ne Bujqesi dhe zhillimin rural OSHC T shpall thirje publike per masen 113 si ndihme duke rritur keshtu prodhimin bujqesor.

Nga 10 shkurti deri ne 3 mars te ketij viti te rrinjte qe merren me bujqesi deri ne moshen 40 vjecare, do te jene ne gjendje te japin kerkese per ndihme financiare per stimul te prodhimit bujqesor.

Dhe kete vit mbeshtetja financiare eshte rritur nga 10.000 deri ne 20.000 euro./tetova1

Për më shumë informacione dhe aplikim klikoni këtu:

http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp