Shkelja e rregullave gjatë pandemisë, publikohen informacione për lëndët

Prokuroria Publike ka publikuar informacione përmbledhëse për lëndët në prokuroritë themelore publike që janë hapur në bazë të neneve 205 ose 206 të Kodit Penal, si dhe për raportimet për mosrespektim të masave për parandalimin ose luftimin e COVID-19. Informacionet e plota mund të shihen në linkun në vijim: Prokuroria Themelore Publike.