Sa më afër liderit, aq më afër tenderit!

Nuk duhet të presim të luftojnë kundra krimit dhe korrupsionit ata të cilët në pushtet kanë vepruar dhe veprojnë sipas parimit “sa më afër liderit-aq më afër tenderit”.

Bujari, nëqoftëse s’gaboj, fillimin e ndërtimit të autostradës e festoi vitin e kaluar, kurse Zaevi dje Abdulla Hotit i tha se ndërtimi do të follojë vitin e ardhshëm.Askush s’ka guxim të thot se kur ndërtimi do përfundojë.
S’e ka fajin EVN as Daka Davidoviqi. Fajin e ka Teuta, të cilën na e zgjodhën Zaevi dhe brat Lube, si dhe ata të cilët tetovarëve ua shajnë nënat.

Pas shprehjes publike të qëndrimeve për Kosovën dhe fejesës në manastirin e Graçanicës, besoj se Zaevi me kryetarin e komunës Qendër do të vepronte ndryshe, sikur të mos e dinte se si ai mendojnë edhe shumë të tjerë.