Nesër pa energji elektrike disa komuna të Shkupit

Pa energji elektrike nesër do të mbeten shfrytëzuesit e komunave Çair, Gjorçe Petrov, Karposh, Kisella Vodë, Aerodrom dhe Petrovec, informon QRMK.

Në periudhën nga ora 09:30 deri në orën12:00, pa energji elektrike do të mbeten shfrytëzuesi e një pjese të rr. “Ivan Manolev” dhe pjesë e rr. “Rokomija” shtëpitë me Nr. 57 A-B dhe 59 A-B në komunën e Çairit, në periudhën prej orës 11:00 deri në orën 15:00, shfrytëzuesit e ndërtesave dhe shtëpive në përgjatë rrugëve “Vera Joçiq”, “Georgi Dimitrov “dhe” Heronjtë e Popullit “, një pjesë e rr. “Georgi Dinitrov” përballë nr 17, rr. “Vera Joçiq” nr: 4, 5, 6, 10, 12, 12 a, 14, 14 a, 16 dhe zonën përreth në komunën e Kisella Vodës, si dhe shfrytëzuesit nga rr. “Koprushka” (nga nr. 2-20 vetëm numrat çift), në komunën e Gjorçe Petrovit.

Pa energji elektrike në periudhën nga ora 12:00 – 14:30 do të jenë shfrytëzuesit e rr. “Gigo Mihajlovski” ndërtesat nr. 4 hyrja 1, 2, 3 dhe 4, në komunën e Karposhit, pastaj në periudhën prej orës 09:00 deri në 11:00 shfrytëzuesit nga rr. “Kërste Asenov” (konsumatorët nga ndërtesat nr. 6, 8 dhe 12), në komunën e Çairit, në periudhën prej orës 08:30 deri në 14:00, përdoruesit e një pjese të rr. “Kopernikova” dhe rr. “Ivan Turgenev”, në komunën e Kisella Vodës, dhe në periudhën prej orës10:00 deri në orën 15:00, shfrytëzuesit nga rr. “Klenoec” nga nr 25-31 në komunën e Karposhit.

Ndërprerjen e furnizimit me energji elektrike nesër në periudhën nga ora 11:30 deri në orën 15:00 do të kenë shfrytëzuesit e rr. Rrugës “Njudelhska” dhe “Atinska” në komunën e Karposhit, në periudhën prej orës 09:30 deri në orën 15:00 shfrytëzuesit e rr. “Bogomilski Pohod”, pjesë e rrugës “Todor Çangov” dhe rrugëve përreth në Komunën e Aerodromit, në periudhën prej orës 11:00 deri në orën 13:00 shfrytëzuesit e rrugës kryesore (rruga e vjetër Petrovec-Katlanovo R1102) në Komunën e Petrovec, dhe në periudhën nga ora ora 08:30 deri në orën 11:00 shfrytëzuesit e rr. “Korushka” (nga nr. 2-10), rr. “Vangel Dunu” (nga nr. 2-20), rr. “Ivan Cankar” (nga nr. 2-80) në komunën e Karposhit.