MSh: Covid-19, këshilla dhe rekomandime për shtatzënat

Ministria e Shëndetësisë, në bashkëpunim me UNFPA dhe HERA, kanë përgatitur afishe në gjuhën maqedonase dhe gjuhën shqipe me rekomandime dhe këshilla për gratë shtatzëna në kushte të pandemisë Covid-19.

Afishet në gjuhën shqipe :http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/4.-ALB-Broshura-za-bremeni-zheni-.pdf

http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/2.-ALB-Vremeni-preporaki-2020.pdf

Afishet në gjuhën maqedonase: http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/3.-MKD-Broshura-za-bremeni-zheni-2020.pdf

http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/1.-MKD-Vremeni-preporaki-05.2020.pdf