Kosovë, hapen xhamitë dhe kishat

Me vendim e Qeverisë së Replikës së Kosovës, sot hapen xhamitë dhe kishat në tërë vendin. Mirëpo, besimtarët duhet të ndjekin një protokoll sigurie që ndihmon në parandalimin e përhapjes së sëmundjes COVID-19.

Besimtarët e krishterë kanë mundësi që të Dielën e Rrëshajëve të mund të kremtojnë me mesha nëpër kishat anë kënd Kosovës.

Ndërsa, besimtarët myslimanë do të mund që pesë kohët e namazit dhe të xhumasë t’i falin nëpër xhami.

Bashkësia Islame e Kosovës rekomandon besimtarët që gjatë prezencës në xhami të vazhdojnë t’i përmbaheni masave të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë për parandalim të përhapjes së virusit, i cili edhe më tej vazhdon të jetë prezent në Kosovë.

Masat që duhet të vazhdojnë të respektohen për prezencë në xhami, janë:

– Të merret abdest në shtëpi

– Të vendosen maskat

– Të ketë dezinfektues duarsh në xhami

– Të mbahet distanca sociale

– Të mos ketë tubime tjera përveç namazit, pra jo tubime me vijues të mësim besimit, jo mukabele, jo ligjërata me përjashtim të hutbes së xhumasë.

– Ligjërata e xhumasë mos të zgjatet më tepër se 10 minuta

– Të mos shfrytëzohen abdes-hanet dhe tualetet e përbashkëta.