Komuna në aksion, asfaltohen rrugët e Tetovës

Nuk kanë të ndalur aktivitetet e komunës. Janë asfaltuar edhe disa rrugë të reja. Vlerësimin bëne ju.