Kërkohej nga Interpoli për mashtrim, një muaj paraburgim

Gjykata Themelore në Prishtinë ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, për caktimin e masës së paraburgimit kundër të kërkuarit M.J për shkak se ekziston dyshimi i bazuar se i njëjti ka kryer veprën penale mashtrimi të Kodit Penal Çek.
Sipas gjykatës, të pandehurit M.J i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej një muaji duke filluar prej datës 05.12.2019 gjerë me datë 14.01.2020.

“Në këtë çështje penale gjyqtari i procedurës paraprake e ka aprovuar propozimin e prokurorit për caktimin e paraburgimit, sepse po të gjendej i kërkuari në liri, i njëjti mund të ikë, të largohet nga vendbanimi i tij dhe do të jetë i pakapshëm nga organet e ndjekjes si dhe do të pengonte zhvillimin e procedurës së ekstradimit. I pandehuri M.J është shtetas i Republikës së Çekisë, i cili kërkohet nga autoritetet e Republikës së Çekisë, për shkak të veprës penale Mashtrimi nga neni 250b, 211 dhe 206 të Kodit Penal Çek sepse nga Interpoli është lëshuar Urdhër arresti, me datë 05.12.2019 për të kërkuarin M.J, me kërkesë për ekstradimin e tij autoriteteve të Republikës së Çekisë. Gjyqtari ka konsideruar se janë plotësuar kushtet ligjore të parapara në nenin 187 par. 1 nën par. 1.1 dhe 1.2 pikat 1.2.1 të KPPK, sepse po të gjendej i kërkuari M.J në liri të plotë do të arratiset dhe do të pengonte zhvillimin e procedurës së ekstradimit”, thuhet në komunikatë.

Pala ka të drejtë ankese kundër këtij vendimi në Gjykatën e Apelit të Kosovës./KosovaPress/