Dhjetori, janari e shkurti me temperatura mbi mesataren

Temperatura të ngrohta mbi mesataren dhe të reshura në kuadër të mesatares shumëvjeçare pritet ta karakterizojnë stinën e dimrit të këtij viti.
Siç njoftojnë nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike, (DPHM) ndikimet e pritshme nga lëshimet pozitive të temperaturave mbi hapësirë të deteve, në disa muajt e fundit tregojnë edhe në rritje të temperaturave të ajrit, si në pjesën dërmuese të Kontinentit të Evropës, ashtu edhe në vendin tonë.

Temperatura e ajrit në dhjetor, janar dhe shkurt, ka gjasa të mëdha të jetë mbi mesataren, me përjashtime pozitive prej rreth dy shkallë nga mesatarja shumëvjeçare. Lëshimet pritet të jenë më të shprehura në pjesën lindore të vendit, ku do të ketë lëshime në raport me reshjet, të cilët në vend pritet të jenë mesatare.

Temperaturat gjatë këtij muaji pritet të jenë mbi vlerën mesatare. Ndërkohë, sa i përket të reshurave gjasat janë të mëdha që të mos arrihen vlerat mesatare. Në janar, po ashtu ka gjasa të mëdha për tejkalimin e mesatares, gjegjësisht mundësitë janë të mëdha që të reshurat të jenë në kuadër të mesatares. Në shkurt, gjithashtu priten temperatura më të larta se mesatarja, të cilët nuk parashihet të tejkalojnë më tepër se një shkallë, respektivisht të reshurat në pjesën lindore mund ta tejkalojnë mesataren, ndërkohë në pjesën perëndimore të jenë nën mesataren.

Temperatura mesatare e dimrit në periudhë nga viti 1981 deri në vitin 2010 ka lëvizur nga minus 1,5 shkallë në Mavrovë, deri në pesë shkallë në Gjevgjeli. Nga ana tjetër shumat mesatare të të reshurave janë nga 90 mililitra në Shtip, deri në 319,4 mililitra të matura nga stacioni meteorologjik në Lazaropole. Temperatura mesatare në Shkup, arrin dy shkallë, ndërkohë sasia mesatare e të reshurave 110 mililitra.

Ndryshe, nga DPHM-ja, theksojnë se pamjet sezonale nuk mund të sigurojnë informacione të detajuara për atë nëse do të ketë mot të ligë intensiv – afatshkurt, siç janë stuhitë dimërore, periudhat ekstreme të ftohta dhe ekstreme të lagështa.