Davids: Investoni te njerëzit, ndaloni “ikjen e trurit”

Investimi në rritjen, liri më e madhe në sektorin privat dhe investimi në njerëz dhe qëndrueshmërinë, në të njëjtën kohë edhe vazhdimi i reformave, pse Maqedonia e Veriut edhe më tej mirë ngjitet në listën e vendeve të Duing biznesit, ka thënë Kun David, drejtor ekzekutiv i Përfaqësisë holandeze të Bankës Botërore në të cilën bie edhe vendi jonë, në intervistën për Zërin e Amerikës në gjuhë maqedonase i pyetur për retrospektivën e vitit 2019 lidhur me ekonominë e Maqedonisë.

Davids ka thënë se Bordi i Bankës Botërore e ka miratuar projektin për rrugë lokale në shtet në vlerë prej 70 milionë euro.

Sipas Davidsit, shteti patjetër të investojë në kapitalin njerëzor, përmirësimin e produktivitetit dhe në vazhdimësi të punojë në reforma dhe përparimin e rrethit të biznesit.

Drejtori ekzekutiv i Bankës Botërore është kthyer edhe në rëndësinë e përmirësimit në arsim në gjitha sferat dhe ka theksuar rëndësinë e përfshirjes më të madhe të grave në rrjedhat shoqërore.

“Një është e qartë, në Maqedoninë e Veriut nevojitet trajnim për produktivitet më të madh. Për shembull, gratë duhet të nxitin rol më të madh në tregun e punës”, ka thënë Davids.