77 persona shkelin orën policore, arrestohen 58 prej tyre

Gjatë natës së kaluar (17/18.05.2020) sa i përket kufizimit të lëvizjes së lirë është evidentuar se 77 persona në gjithë shtetin nuk e kanë respektuar ndalesën për qarkullim të lirë, me çrrastë 58 janë arrestuar derisa për të tjerët pasojnë procedurat adekuate. Ndërkohë nga ana e MPB-së 37 është regjistruar se 37 persona nuk kanë respektuar masën për mbajtjen e maskave mbrojtëse.

Sa I përket masës së izolimit, gjegjësisht vetizolimit, 11 persona kanë marrë vendime për izolim ndërsa 27 kanë firmosur vendim për vetizolim. GJatë kontrolleve të kryera nga nëpunësit policor ndaj personave që gjenden në izolim dhe vetizolim, nuk është evidentuar asnjë shkelje të kësaj mase.