42 persona shkelin orën policore, arrestohen 37 prej tyre

Gjatë natës së kaluar (13/14.05.2020) sa i përket kufizimit të lëvizjes së lirë është evidentuar se në gjithë shtetin 42 persona nuk kanë respektuar orën policore, me çrrastë 37 janë arrestuar ndërsa ndaj të tjerëve do të ngritën procedura adekuate.