Skandal/Libri i sociologjisë për vitet e dyta: Shqiptarët, turqit dhe romët e pashkolluar nuk kanë kontroll të vetëdijshëm të lindjes

Një libër shkollor i sociologjis për vitet e dyta të arsimit të reformuar në shkollën e mesme ka përmbajtje lidhur me normën e lindjeve në vend dhe i njëjti shpjegohet me pretendimin se “shkallë të lartë të lindjeve kemi te romët, shqiptarët dhe turqit” dhe se “në lidhje me këtë duhet të merren masa dhe të gjendet një mënyrë për ta kthyer normën e lindjeve në normalitet”, transmeton gazeta Lajm. “Një përqindje e madhe e kësaj popullate, veçanërisht ata që nuk janë të arsimuar sa duhet, riprodhohen në mënyrën e vjetër, tradicionale, pa kontroll të ndërgjegjshëm të lindjes. Duhet të merren masa në këtë drejtim dhe të gjendet një mënyrë për të sjellë normën e lindjeve në normale,” shkruhet në këtë libër. Gjithashtu, autorët e këtij libri shkollor shkruajnë se “ato grupe etnike (maqedonas), ku rritja natyrore e popullsisë është e ulët, duhet të stimulohen sepse përqindja e lindjeve të pranishme në grupe të ndryshme etnike ka një ndikim negativ në planin politik, ekonomik dhe shoqëror “. Autorë të librit shkollor janë Nelko Stojanoski, Zoran Matevski, Mileva Gjurovska. Një pjesë e reagimeve në rrjetet sociale ndaj kësaj përmbajtjeje ishte se ajo është fyese dhe stimulon të menduarit fashist./A1on.mk