Shkollat profesionale në Maqedoni po përballen me mungesën e librave

Nxënësit e arsimit profesional edhe këtë vit shkollor po përballen me hallet e vjetra, mungesën e librave për lëndët profesionale.

Nxënësit e shkollës profesionale “Vllado Tasevski” në Shkup thanë për Alsat se çdo orë bëhet më e vështirë për shkak të marrjes së shënimeve me shkrim duke transkriptuar fjalët e mësimdhënësve, duke ndikuar edhe në humbjen e vullnetit për mësim.

“Tashmë prej katër vjetësh s’ka libra, kemi marrë shënime nga profesorët. Kemi hulumtuar edhe prej në internet. Për ne do të ishte shumë lehtësim ta kishim librin”, tha një nxënëse.

“Është shumë e vështirë të mos kemi libra gjatë procesit të mësimit. Shënojmë, i marrim shënimet, hulumtojmë edhe në internet. Te ne nxënësit, mungesa e librave e humb edhe vullnetin për mësim”, shtoi një nxënëse tjetër.

Profesori Uran Tuda tha se mungesa e teksteve profesionale i detyron të shfrytëzojnë librat e vjetër ose të huazojnë apo edhe të përkthejnë nga interneti.

“Ne kemi disa libra nga programet e vjetra të cilat kryesisht, kanë pjesë të librave që përputhen me programet aktuale dhe momentalisht ne e shfrytëzojmë atë literaturë edhe pse ajo, unë konsideroj se nuk është aq adekuate për mësim sepse ka disa libra që janë voluminozë por megjithatë për momentin ky është ai tejkalimi i situatës pa libra. Kryesisht përdorim edhe teknologjinë, unë e praktikoj shumë përmes pojektorit, burimeve të internetit që janë të konfirmuara dhe kështu e plotësojmë hapsirën e mësimit”, Uran Tuda, mësimdhënës, shkolla profesionale “Vllado Tasevski”.

Nga Qendra për arsim profesional thonë se vetëm gjatë vitit 2021 kanë dhënë 141 mendime pozitive për tekstet profesionle të të gjitha profileve dhe ato i janë rikthyer Shërbimit pedagogjik i cili duhet të vijojë procedurën e botimit të këtyre librave.

“Sivjet, gjithashtu është duke u punuar në atë koncept dhe deri më tani janë dhënë 40 mendime për 40 tituj. Ndërkohë, janë duke u punuar edhe diku rreth 60 apo 70 libra të tjerë….. Ashtu siç na vijnë nga Shërbimi pedagogjik ne jemi të obliguar që t’i japim vendime, mendime me një fjalë se a i plotëson një libër kushtet për t’u botuar ose jo. Këtu, janë librat në gjuhën maqedone dhe shqipe? Kryekëput, në bazë të ligjit janë në gjuhën maqedone, më pas duhet të përkthehen edhe në gjuhën shqipe”, , tha Sherif Miftari, Qendra për arsim profesional.

Ministri i Arsimit pati paralajmëruar se librat do të ishin të dosponueshëm që përpara procesit mësimor, megjithatë gjendja faktike tregon të kundërtën. /Alsat.mk