Prodhuesit vendor paralajmërojnë uljen e çmimeve të produkteve bazë

Brenda dy jave prodhuesit vendor të produkteve ushqimore bazë pritet të rishikojnë çmimet meqë po shfrytëzojnë rrymën e subvencionuar nga shteti. Megjithëse jemi në muajin e tretë prej kur rreth 230 kompanitë nga sektori i ushqimit përdorin energji elektrike që kushton 80€/MWh, në vend të 200 euro, raporti i Inspektoratit Shtetëror të Tregut në fund të muajit shkurt do të tregoj sa kush ka keqpërdorur.

Nga sektori furrtarëve në Odën Ekonomike thonë se keqpërdoruesit le të ndëshkohen nga inspektorati, por përveç rrymës, lënda e parë e importuar dhe mungesa e fuqisë punëtore i mbajnë çmimet e larta.

“Nga njëra anë kemi subvencionim të çmimit të rrymës, por njëkohësisht kemi rritje të çmimeve të resurseve njerëzore. Ajo përqindje e volitshme absorbohet nga ajo që kompanitë paguajnë më tepër për të punësuarit. Kjo është mirë kur pagat rriten, pasi që ulin emigrimin e të rinjve që shkojnë në perëndim. Ai balancim i uljes së çmimit të rrymës është shpenzuar në rritjen e pagave”, tha Goran Georgievski, Oda ekonomike, sektori furrtarëve.

Por, qytetarët vazhdojnë të ankohen çdo ditë se në vend të uljes së çmimeve, shumica e produkteve shiten në tregje me çmime të reja, madje më të larta se para zbatimit të rrymës së subvencionuar.
Me çmime të larta vazhdojnë të mbeten fruta perimet që prodhohen këtu dhe produktet higjienike.