Instituti Arbën Xhaferi: Përfaqësimi adekuat i komuniteteve do të arrihet në vitin 2055

Parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuad i komuniteteve në nivel të përgjithshëm të sektorit publik, është realizuar në masë prej 67%. Në vitin 2014 ka qenë 59%, që i bie të ketë një përmirësim prej 1% në vit. Shqiptarët kanë qenë vazhdimisht dukshëm të nënpërfaqësuar. Por, gjatë 8 viteve të fundit, përfaqësimi shqiptar është … Continue reading Instituti Arbën Xhaferi: Përfaqësimi adekuat i komuniteteve do të arrihet në vitin 2055