CFARE BEME PER KOMUNEN TONE – RAPORT JAVOR (09 – 15.09.2019)

 1. Vazhdojmë me punimet për rregullimin e rrjetit të kanalizimit në fshatin Çajlë, në gjatësi prej 3022 metra;
 2. Vazhdojmë me instalimin e rrjetit të kanalizimit në fshatin Banjic e epërme, në gjatësi prej 3199 metra;
  3.Vazhdojmë me punët për rikonstruktim të plotë të rrugës “29 Nëntor”, me gjatësi prej 141 metra dhe gjërësi 5,5 metra;
  4.Vazhdojmë punimet për ndërtimin e rrugës lokale krahu i rrugës JNA (Lagja e re) me gjatësi prej 183 metra dhe gjerësi mesatare prej 8 metra;
 3. Vazhdojmë me sanimin e gropave gotitëse dhe nivelizimin e pusetave në komunën e Gostivarit;
  6.Vazhdojmë me punimet për një çerdhe për fëmijë në fshatin Banjicë e poshtme;
  7.Janë në vazhdim punimet për sanim dhe rekonstruim të rrugës 4, blloku 19, zona VI;
  8.Vazhdojmë me regullimin e ndriçimit publik në gjithë regjionin e komunës tonë;
  9.Vazhdojmë me rregullimin e parqeve dhe sipërfaqeve të gjelbërta në komunën tonë;
  10.Rregullimi i shtratit të lumit Vardar;
  11.Aksion ekologjik në fshatin Raven;
  12.Rikonstruim i një pjese të rrjetit të kanalizimit në rrugën “29 Nëntori”, në gjatësi prej 160 metra;
  13.Aksion ekologjik në shkollën fillore “Goce Delçev”;
  14.Aksion ekologjik per pastrimin të lumit në fsh.Raven me iniciativ të Bashkësisë lokale dhe e ndihmuar edhe nga ana e komunës së Gostivarit;
  15.Instalim i rrjetit të ujësjellësit në rrugën “29 Nëntori”, me gajtësi prej 150 metra.

Gostivari i Pari 👍🏻

Loading...