KUMANOVA PAS 4 DITëVE E KA VITIN JUBILAR 500 VJETORIN. Kumanova ditën e qytetit e ka më 11 nëntor. Kurse sivjet të vecantën e ka se, është vit jubilar 500 vjet qytet. Objekti i par kulturoro monumental i qytetit është Xhamija që daton ce 487 vjet. (Sead Ramadani)

Loading...